ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกุดดู่


Traffy Fondue แอพพลิเคชั่นพลังประชาชน สำหรับแจ้งซ่อม ร้องเรียน และบริหารจัดการปัญหา
คลิกเพื่ออ่านต่อ >>>>>

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล


แจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561


แจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2562


แจ้งประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562


แจ้งประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562


ขอแจ้งประกาศผลผลการติดตามและประเมินผลแผพัฒนาเทศบาลตำบลกุดดู่ รอบเดือน เมษายน 2562


ขอแจ้งประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำนเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561


ขอแจ้งประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำนเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561


ขอปจ้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดดู่ รอบเดือน เมษายน 2562